Conditii de calatorie

 

Călătoriile se pot efectua numai pe baza biletelor de călătorie – cumpărate cu anticipaţie sau la conducătorul auto. Biletele de călătorie sunt nominale, valabile numai pentru titular . Biletele pierdute nu pot fi înlocuite, remise, rambursate. Biletele dus-întors, fără data întoarcerii fixată – biletele OPEN – au o valabilitate de 180 zile de la data emiterii şi necesită confirmare pentru rezervare de loc, cu 5 zile înainte de începerea călătoriei. Reconfirmarea se va face telefonic, prin e-mail sau personal . Operatorul de transport vă poate rezerva loc numai în funcţie de locurile rămase libere. Fixarea returului, reconfirmarea sau modificarea acestuia, anunţată la birourile de turism partenere, trebuie anunţată şi la agenţia de voiaj OPTIMUS, tel.: 0040-264-420809.

Călătoria nu poate fi întreruptă pe parcurs, în acest caz continuarea călătoriei cu acelaşi bilet nu este posibilă. Biletul de călătorie îşi pierde valabilitatea în următoarele condiţii:

-dacă lipseşte oricare dintre exemplarele acestuia

-dacă valabilitatea acestuia a expirat

-dacă biletul nu este valabil la cursa din ziua şi ora respectivă

-dacă clientul nu se prezintă la locul de îmbarcare conform biletului

-dacă biletul a suferit modificări sau corecturi, altele decât cele realizate în birourile OPTIMUS sau ale partenerilor săi.

 

Nu se aşteaptă după clienţii întârziaţi  .

Se respectă orarul de circulaţie !

 

Orarele prevăd un timp anume pentru controlul vamal. În cazul în care intervin probleme legate de verificarea actelor / bagajelor unui pasager şi controlul vamal depăşeşte timpul acordat acestui scop, autocarul va fi nevoit să-şi continue drumul conform graficului de circulaţie, fără pasagerul respectiv. În acest caz nu se poate asigura continuarea transportului cu acelaşi bilet şi nici restituirea contravalorii biletului de călătorie.

 

Modificări/anulări:

 

Modificarea, rambursarea biletelor este posibil în următoarele condiţii:

-în cazul în care se anunţă cu cel târziu 2 zile lucrătoare înainte de plecare se reţine 10% din valoarea biletului; după acest termen nu este posibilă returnarea, nici modificarea, biletul îşi pierde valabiliatatea, astfel biletele emise în ultimul interval de 48 de ore înaintea plecării nu se pot modifica, nici rambursa

-în cazul biletelor tur-retur, dacă călătoria într-un sens s-a efectuat, se restituie preţul diminuat cu valoarea unui bilet simplu, iar baza de calcul pentru comisionul reţinut va fi: diferenţa de preţ tur-retur şi cel simplu, iar valoarea acestuia este de 10% dacă restituirea se efectuează cu max. 180 zile de la data emiterii.

 

Transportul bagajelor:

 

Fiecare călător are dreptul de a lua în autocar ca bagaj de mână un obiect ce nu stânjeneşte pe ceilalti călători. În afară de bagajul de mână, fiecare călător poate solicita transportul a cel mult 2 bagaje, a căror gabarit să nu depăşească 80x80x25 cm, nici greutatea de 20 kg/ buc. Obiectele de valoare  trebuiesc transportate în bagajul de mână; pentru eventuala pierdere sau deteriorare a lor operatorul de transport nu este responsabil. Nu se recomandă păstrarea şi transportarea obiectelor de valoare în bagajele mari.

Se interzice transportul:

-obiectelor de dimensiuni mari, care îngreunează depozitarea altor bagaje (ex. biciclete).

-a armamentelor, a materiilor inflamabile, toxice, greu mirositoare sau care cauzează neplăceri celorlalţi pasageri.

-a produselor sau obiectelor care sunt interzise la transport prin legea vamală.

-altor obiecte a căror vămuire nu se poate efectua în intervalul de timp alocat în grafic acestei operaţiuni.
Fumatul şi consumarea băuturilor alcoolice în autobuz este strict interzis.

 

 

 

Comments are closed.